Dette er en før-markedsføringsside for produktet Rundsætte, indhold og design er midlertidigt. Betaversion frem til 1. juni 2019.

Rundsætte

Rundsætte er et sprogforståelses-værktøj til Word og Outlook, til at hjælpe skandinaviske brugere med at forstå hinanden. Programmet understøtter læsning af tekster på de andre skandinaviske sprog, ved at finde oversættelser for de relevante ord i teksten.

De skandinaviske sprog er meget lig hinanden i struktur og har et stort fælles ordforråd, men der er alligevel mange forskelle. Er man ikke en øvet bruger, kan være svært at læse en tekst på et af de andre sprog uden hjælp.

Ord der betyder det samme kan være stavet forskelligt, det er en udfordring. Men ord kan være stavet ens, men betyde noget forskelligt, det kaldes falske venner. Eksempelvis når en dansker skriver ”enligt” betyder det ”ensomt” på svensk – skrives ”ensamt”. Når en svensker skriver ”enligt” betyder det ”ifølge” på dansk.

Programmet henvender sig til dem som samarbejder med kollegaer eller forretningsforbindelser i de andre skandinaviske lande, eller har behov for at læse dokumenter på de andre sprog.

Den nordiske Sprogkonvention forpligter offentlige myndigheder til at sagsbehandle henvendelser fra borgerne på alle nordiske sprog. Norske og svenske henvendelser vil hurtigt kunne blive forstået ved at bruge Rundsætte og man skal ikke afvente en eventuel oversættelse.

Rundsætte bygger på filosofien om at man forholder sig til originaldokumentet og ikke en oversættelse. Det fremmer dialogen med afsenderen og man løber ikke risikoen for at sagsbehandler på grundlag af oversættelsesfejl eller betydningsskred. Rent teknisk laver programmet en oversættelse for at identificere ord der er svært forståelige eller falske venner. Hvor programmet ikke kan afgøre hvad der er den korrekte oversættelse, bliver man præsenteret for flere alternativer og så må sund menneskelig fornuft afgøre resten. Læs mere om det sproglige her.

Ved at bruge programmet bliver man trænet i svenske, norske og danske gloser og vil med tiden kunne læse dokumenter på de andre sprog uden hjælp til oversættelse. Man vil også blive bedre til at forstå det talte sprog, da glosekendskabet bliver større.

Alle processer sker på din egen computer. Ingen tekster eller ord sendes ud på internettet og kan derfor ikke blive opsnappet. Så personfølsomme og forretningskritiske risikerer ikke at blive kompromitteret. Derfor er der heller ikke nogen forhold omkring GDPR man skal være opmærksom på ved at bruge Rundsætte. Læs mere om GDPR her.

Programmet virker det som kaldes Add-ins, hvilket vil sige at de fungere som funktioner inde i Outlook og Word. Det er således en forudsætning at man har Outlook og Word installeret på forhånd for at kunne bruge programmet. Anskaffelse af Outlook og Word indgår ikke i prisen for Rundsætte.

Læs om hvordan du bruger Rundsætte i Outlook her.

Læs om hvordan du bruger Rundsætte i Word her.


© 2019 - Gammel Kalk IT. Rundsætte er registreret varemærke for Gammel Kalk IT. Outlook, Word, Windows er registrerede varemærker for Microsoft Corporation.